FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

/wersja obowiązująca od dnia 29.02.2024 r./

Polityka prywatności Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. ("Polityka prywatności", „Fortuna”) opisuje sposób, w jaki Fortuna przetwarza dane osobowe graczy w celu zapewnienia możliwości optymalnego korzystania z naszych usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej https://www.efortuna.pl/ ("Strona internetowa"), oraz umieszczonej na Stronie internetowej aplikacji służącej do zawierania zakładów wzajemnych organizowanych przez Fortunę ("Aplikacja") i stacjonarnych punktów przyjmowania Zakładów ("Punkt"), w celu umożliwienia korzystania z programu lojalnościowego Fortuna Klub Plus ("FKP") oraz prowadzenia sprzedaży premiowej dla uczestników FKP, a także prowadzenia działań marketingowych dostosowanych do preferencji graczy w oparciu o profilowanie.

Fortuna przetwarza dane osobowe przekazane jej za pośrednictwem Strony Internetowej, infolinii, formularza rejestracyjnego lub w inny sposób dla celów określonych w tej Polityce prywatności. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ("RODO").


1. Kto jest administratorem Twoich danych? Jak się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o., ul. Stawowa 50, 43-400 Cieszyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, posiadającej nadany numer NIP 5481192629 oraz numer REGON: 070707400 oraz kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw określonych w punkcie 5 poniżej, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem Punktu, formularza kontaktowego w zakładce iKonta gracza, infolinii pod numerem: 33 858 21 45 lub z Inspektorem Ochrony Danych na adres [email protected].


2. O jakich danych osobowych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w zakresie Zakładów za pośrednictwem Strony Internetowej oraz bezpośrednio w Punktach ("lokale Fortuna"), w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na Stronach Internetowych przez nas oraz naszych zaufanych partnerów.


3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i jak długo je przechowujemy?

3.1. Jeżeli zawierasz zakłady za pośrednictwem Strony Internetowej przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • W celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej przetwarzamy dane osobowe użytkownika Strony Internetowej, który nie jest jeszcze naszym Klientem ("Użytkownik") oraz następnie dane osoby, która założy iKonto ("Klient") , takie jak dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie Internetowej, w tym dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki oraz unikalnego ID urządzenia.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykorzystywanymi plikami cookies na Stronie internetowej jest prawnie uzasadniony interes Fortuny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszej Strony internetowej, zbieraniu informacji na temat Twojej aktywności na Stronie internetowej w celach statystycznych i analitycznych, umożliwieniu dostosowania strony do Twoich indywidualnych potrzeb oraz w celach marketingowych. Do korzystania z niezbędnych plików cookies nie potrzebujemy Twojej zgody, ponieważ bez nich nasza Strona internetowa nie może działać prawidłowo. Do korzystania z analitycznych, personalizacyjnych (funkcjonalnych) oraz reklamowych plików cookies potrzebujemy dodatkowo Twojej zgody wynikającej z innych przepisów prawa niż RODO, o którą prosimy Cię, gdy tylko wchodzisz na Stronę internetową.

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityka cookies.

 • W celu rejestracji iKonta, uwierzytelnienia Klienta w Aplikacji przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer konta bankowego, kopia, numer i seria dowodu tożsamości, obywatelstwo oraz numeru PESEL) oraz dane dotyczące udziału Klienta w Zakładach. Klienci mogą brać udział w Zakładach prowadzonych przez nas za pośrednictwem Strony Internetowej, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie Zakładów zgodnie z Regulaminem zakładów wzajemnych świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet organizowanych przez "FORTUNA online zakłady bukmacherskie" Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto podstawą prawną jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegający na identyfikacji Klientów, wynikający np. z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przetwarzamy dane osobowe przez okres trwania umowy, tj. funkcjonowania iKonta. Będziemy przetwarzać te dane jeszcze przez 6 lat po zamknięciu iKonta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług oraz dla celów archiwizacyjnych, do czego zobowiązują nas przepisy prawa.

 • W celu założenia dla Ciebie konta w programie lojalnościowym Fortuna Klub Plus oraz umożliwienia Ci korzystania z programu FKP za pośrednictwem iKonta przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w procesie rejestracji do programu (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia).
Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem programu lojalnościowego Fortuna Klub Plus (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać te dane jeszcze przez 6 lat po usunięciu iKonta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług oraz dla celów archiwizacyjnych, do czego zobowiązują nas przepisy prawa.

 • W celu weryfikacji tożsamości klienta zakładającego iKonto na potrzeby wyeliminowania nadużyć związanych z wielokrotnym wykorzystywaniem bonusów przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer konta bankowego, kopia i numer i seria dowodu tożsamości, obywatelstwo oraz numeru PESEL). Dane są przetwarzane w celu ustalenia, czy użyte dane zostały już wykorzystane w celu otrzymania bonusu.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapobieganiu nadużyciom związanych z nieuprawnionym wielokrotnym wykorzystywaniu bonusów przez te same osoby. Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż przez 5 lat po usunięciu iKonta.

 • W celu zapewnienia dostępu i korzystania z usług w ramach „Strefy kuponów” (po wyrażeniu woli skorzystania z ww. usług), przetwarzamy dane osobowe znajdujące się na udostępnionym na Stronie internetowej kuponie (login identyfikacyjny tj. pseudonim). Dane są przetwarzane w celu tworzenia rankingów oraz prezentacji kuponów w Strefie kuponów.
Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w ramach Strefy kuponów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy te dane do 7 dni od dnia rozliczenia udostępnionego kuponu, po czym są one automatycznie usuwane.

 • W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu oraz w celu wdrożenia zasad odpowiedzialnej gry przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia, numer konta bankowego, kopia i numer i seria dowodu tożsamości, obywatelstwo oraz numeru PESEL), dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie Fortuna, dane lokalizacyjne, dane stosowanych przez Ciebie metod płatności oraz dane dotyczące historii zawieranych zakładów. Dane są przetwarzane w celu określenia poziomu ryzyka uzależnienia gracza od hazardu i w związku z wdrożonymi mechanizmami umożliwiającymi graczom kontrolę swojej aktywności na Stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej.

Realizując omawiany cel dokonujemy profilowania graczy, tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych graczy. Wskazujemy jednocześnie, że w kontekście realizacji zasad odpowiedzialnej gry gracze nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji, które wywołują wobec graczy skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają. Profilowanie służy wyłącznie przypisaniu gracza do określonej kategorii ryzyka uzależnienia od hazardu, co umożliwia nam bardziej efektywne wdrażanie zasad odpowiedzialnej gry.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych graczy w związku z wdrożeniem zasad odpowiedzialnej gry (np. w zakresie umożliwienia graczom kontroli aktywności na Stronie internetowej) jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny wynikający z art. 15i Ustawy o grach hazardowych.

Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności efektywnego wdrożenia zasad odpowiedzialnej gry, tj. ochroną graczy przed negatywnymi skutkami uczestnictwa w grach hazardowych. Twoje dane będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 lat od zamknięcia iKonta.

 • W celu marketingu naszych usług, za Twoją zgodą na komunikację emailem, smsem albo telefonicznie, przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące dane podane przez Ciebie w procesie rejestracji, płeć, adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, oraz unikalnego ID urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie internetowej rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem systemu służącego do urządzania zakładów wzajemnych oraz plików cookies. Dane te pozwalają na stworzenie profilu użytkownika w oparciu o analizę jego zachowań i preferencji oraz dopasowanie do tak stworzonego profilu zawartości Strony internetowej i informacji marketingowych dotyczących naszych usług tak, aby prezentowane treści były dopasowane do Twoich zainteresowań.
W celu dostosowania reklam do Twojego profilu korzystamy z usług spółki CRITEO GmbH z siedzibą w Niemczech pod adresem Gewürzmühlstr. 11 80538 München, wpisaną do rejestru pod numerem Ust-Id.Nr. DE 815180229 HR-Nr. HRB 183450, która działa w charakterze współadministratora Twoich danych osobowych (treść uzgodnień pomiędzy nami a Criteo znajduje się pod adresem Umowa o współadministrowanie. Criteo wykorzystuje do swoich usług pliki cookies oraz podobne narzędzia, w tym narzędzia służące do łączenia danych pochodzących z różnych urządzeń tego samego użytkownika (tzw. Cross-Device Linking). Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Criteo znajdziesz pod adresem www.criteo.com/privacy.

Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:

 • wyraziłeś chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email lub numer telefonu, a zatem uznaliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do Ciebie tego rodzaju komunikaty;
 • Twoje rozsądne oczekiwanie wiąże się z otrzymywaniem komunikatów od Fortuna ze względu posiadanie przez Ciebie konta na Stronie internetowej;
 • komunikujemy się w celach marketingowych wyłącznie z pełnoletnimi Klientami, tj. osobami, które posiadają iKonto na Stronie internetowej Fortuna lub będących członkiem Klub Fortuna Plus.
 • w ramach marketingu produktów i usług naszych Klientów nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym administratorom danych; w ten sposób ograniczamy krąg osób mających dostęp do Twoich danych osobowych;
 • tworzymy Twój profil Klienta na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w serwisie Fortuna (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych do Ciebie komunikatów marketingowych. Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:
  • korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności jako gracza. Interesuje nas jedynie to, co dotyczy zawieranych przez Ciebie przez Internet wzajemnych zakładów bukmacherskich, nie zaś Twoje życie prywatne;
  • korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności na Stronie internetowej. Interesuje nas, jakie Zakłady zawierasz i które usługi Fortuna Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;
Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową m.in. z poziomu ustawień iKonta (zakładka "Moje zgody"), jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe. Informujemy ponadto, że dokonujemy także bieżącego monitoringu efektywności kampanii marketingowych. W tym celu przetwarzamy informacje dotyczące Twojej aktywności w związku z działaniami marketingowymi realizowanymi na Stronie internetowej oraz w Aplikacji, wykorzystując w tym celu pliki cookies, w tym dostarczane przez podmioty trzecie. Informacje, które przetwarzamy to m.in. Twój adres IP, dane na temat urządzeń, których używasz, czas wyświetlania reklamy, Twój unikatowy identyfikator techniczny nadawany w trakcie korzystania z naszych serwisów. Dane te pozwalają na analizę efektywności oraz rezultatów przeprowadzanych kampanii marketingowych, co z kolei przyczynia się do tworzenia bardziej zoptymalizowanych kampanii w przyszłości. W celu monitoringu efektywności kampanii korzystamy z usług spółki CRITEO GmbH z siedzibą w Niemczech pod adresem Gewürzmühlstr. 11 80538 München, wpisaną do rejestru pod numerem Ust-Id.Nr. DE 815180229 HR-Nr. HRB 183450, która działa w charakterze współadministratora danych osobowych. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez Criteo znajduje się pod adresem www.criteo.com/privacy.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług. Twoje dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na komunikację, najpóźniej do momentu rezygnacji z iKonta.


3.2. Jeżeli zawierasz zakłady w Punkcie, nie zbieramy Twoich danych osobowych w celu zrealizowania zakładu (grasz anonimowo), jednak możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach:

 • W celu wypełnienia ciążących na Fortuna obowiązków prawnych (takich jak wydanie na Twoje żądanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenie ewidencji wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł lub weryfikacja pełnoletności gracza) przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie pracownikowi Punktu takie jak: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo, wartość i datę uzyskania lub wypłaty wygranej.
Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fortuna jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będziemy przetwarzać te dane jeszcze przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata, do czego zobowiązują nas przepisy prawa.

 • W celu założenia dla Ciebie konta w programie lojalnościowym Fortuna Klub Plus oraz umożliwienia Ci korzystania z programu FKP w lokalach Fortuna na podstawie karty FKP przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do programu FKP (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia).
Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem programu lojalnościowego Fortuna Klub Plus (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którego kopię (wraz z kopią Polityki prywatności) możesz otrzymać w wersji papierowej w lokalach Fortuna. Będziemy przetwarzać te dane jeszcze przez 6 lat po zawarciu zakładu dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług oraz dla celów archiwizacyjnych, do czego zobowiązują nas przepisy prawa.

 • W celu marketingu naszych usług, za Twoją zgodą na komunikację emailem, smsem albo telefonicznie, przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w procesie zawierania bukmacherskich zakładów wzajemnych (imię, nazwisko, wiek, płeć) oraz informacje o miejscu dokonywania zakładów.
Jeżeli zawierasz zakłady w Punkcie i wyrazisz zgodę na komunikację - nie będziemy tworzyć Twojego profilu i przewidywać Twoich preferencji, żeby wysyłać Ci indywidualne komunikaty marketingowe. Dokonamy tylko "segmentacji", czyli dopasujemy przesyłane komunikaty do preferencji graczy w okolicy Punktu, w którym zawierasz zakłady.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług. Twoje dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na komunikację, najpóźniej przez 1 rok od ostatniego zawartego zakładu.

 • Dla celów bezpieczeństwa i w celu ochrony naszych zasobów, możemy przetwarzać nagrania wideo z naszych Punktów. Jeżeli w Punkcie znajduje się monitoring, informujemy o tym graczy przy pomocy specjalnych oznaczeń.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa w lokalach Fortuna. Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 3 miesiące od daty nagrania.

W związku z powyżej wskazanymi celami, podanie niektórych danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, abyśmy mogli świadczyć Ci poszczególne usługi oferowane za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w lokalach Fortuna. Podanie takich danych osobowych jak adres e-mail lub numer telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli świadczyć poszczególne usługi oraz komunikować się z Tobą w sprawach dotyczących iKonta.


3.3. Niezależnie od tego, czy zawierasz zakłady przez Internet czy w Punkcie przetwarzamy Twoje dane osobowe również w następujących celach:

 • W celu zapewnienia zgodności ze szczególnymi obowiązkami prawnymi, którym podlegamy (w szczególności określonymi w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawie o grach hazardowych, Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, Ustawie o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej), na podstawie których przetwarzamy dane osobowe m.in. w zakresie: imienia, nazwiska, imienia ojca, daty urodzenia, rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu zamieszkania, obywatelstwa, numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, historii zakładów, wartości i daty uzyskania lub wypłaty wygranej oraz adresu IP.
Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Fortuna jako administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe pozyskiwane przez Fortuna w celu realizacji ww. obowiązków prawnych są przetwarzane przez czas wymagany stosownymi przepisami prawa, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zawarcia zakładu lub nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do rozwiązania umowy między Tobą a Fortuna.

 • W celu rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, w tym zadawane za pośrednictwem naszej infolinii, przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu. Możemy także wykorzystywać niektóre dane osobowe podane podczas rejestracji iKonta lub rejestracji do FKP, jak również dane dotyczące korzystania z Strony Internetowej lub uczestnictwa w FKP, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem. Wskazujemy, że jeżeli kontaktujesz się z Fortuna za pośrednictwem infolinii, rozmowa z Tobą będzie nagrywana. Fortuna przetwarza jedynie te dane osobowe, do których dostęp uzyskała po połączeniu się przez Ciebie z konsultantem Fortuna.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony Internetowej i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

Twoje dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok od złożenia zapytania.

 • W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie Internetowej lub uczestnictwa w FKP, odpowiednio takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, numeru konta bankowego, numeru PESEL, numeru Klienta oraz pseudonimu, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń, jednak nie dłuższy niż 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).


4. Komu udostępniamy dane osobowe?

Fortuna przekazuje Twoje dane osobowe wiarygodnym podmiotom zewnętrznym działającym zgodnie z poleceniem Fortuna, które zapewniają wsparcie administracyjne (zarządzenie Stroną Internetową), techniczne (dostawcy usług IT takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymywanie systemów informatycznych, monitoring efektywności kampanii marketingowych).

Możemy również udostępniać dane osobowe instytucjom płatniczym (które przetwarzają dane we własnym imieniu i na własną rzecz), bankom, integratorom płatności, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług w zakresie organizowania i realizacji zakładów bukmacherskich oraz zewnętrznym doradcom, np. kancelariom prawnym, audytorom, także pod warunkiem nałożenia na nich obowiązku zachowania poufności. Ponadto, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa udostępniamy dane osobowe uprawnionym organom.

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Nasi dostawcy mają siedzibę zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w Polsce, jak i poza tym terytorium, m.in. w Indiach, Izraelu, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z przekazaniem danych osobowych Klientów poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z przyjęcia przez Komisję Europejską decyzji, że dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja

międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (w przypadku Izraela oraz Kanady) lub ze stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, których kopie możesz uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych na adres [email protected] lub z Fortuna na adres pocztowy wskazany w pkt. 1 powyżej.


5. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 ust. 1 RODO);
 • kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś (na podstawie art. 15 ust. 3 RODO) i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO);
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO);
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli:
  • Wycofałeś/aś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych,
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane,
  • Wniosłeś/aś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny,
  • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
  • wniosłeś/aś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.
Masz również prawo:
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Fortuna, w tym profilowania (na podstawie art. 21 ust. 2 RODO). Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, co oznacza, że nie będziemy już wysyłać do Ciebie maili ani SMS-ów z ofertą Fortuna;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO);
 • w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W jaki sposób wdrażamy funkcje mediów społecznościowych?

Nasza Strona internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka lub Twittera. Dzięki tym funkcjom media społecznościowe gromadzą pewne informacje o odwiedzających Stronę Internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i instalują pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.

Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Fortuna.


7. Co się stanie, jeśli wystąpią jakieś zmiany w przetwarzaniu?

Wszelkie zmiany Polityki wpływające jakkolwiek na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub Twoją relację z Fortuna zostaną zakomunikowane za pomocą danych kontaktowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu lub zostaną udostępnione w Punkcie przez wywieszenie informacji o zmianach w widocznym miejscu. Jeśli jesteś użytkownikiem niezalogowanym zmiany zostaną zakomunikowane poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej Stronie Internetowej.