FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat
Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

REGULAMIN PROMOCJI „Happy Hours Gra bez podatku na terminalach samoobsługowych” obowiązujący od 12.07.2021 r. do odwołania

REGULAMIN PROMOCJI „Happy Hours Gra bez podatku na terminalach samoobsługowych” obowiązujący od 12.07.2021 r. do odwołania

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji organizowanej dla klientów przez FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400, posiadającej kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł, zwanej dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Happy Hours Gra bez podatku na terminalach” zwanej dalej „Promocją”.

1.2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Promocja prowadzona będzie w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów wzajemnych Fortuna wyłącznie na terminalach samoobsługowych.

1.4. Promocja obowiązuje od 12.07.2021 r. do odwołania.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Udział w Promocji odbywa się automatycznie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja na etapie tworzenia kuponu oraz na etapie rozliczania kuponu może automatycznie zostać zastąpiona inną aktualną promocją z bonusem kursowym w zależności od tego, która z nich jest bardziej korzystna dla gracza.

2.3. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji otrzymają bonus kursowy (przelicznik kursowy) w wysokości 1,14.

3.2. Promocja obowiązuje w przypadku zakładów Prematch oraz w przypadku zakładów Live przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.Fortuny.

3.3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie zakładu typu „AKO” składającego się z dowolnych minimum trzech zdarzeń o minimalnym kursie 1.3 każdy.

3.4. Aby bonus został przyznany, warunki otrzymania bonusu muszą być spełnione również w momencie rozliczenia kuponu, co oznacza, iż po rozliczeniu wszystkich zdarzeń na kuponie następuje weryfikacja pod kątem zwrotów w zawieranych zdarzeniach. Jeśli na kuponie doszło do zmian (np. zwrotu z tytułu poszczególnych zakładów) i warunki konieczne do uzyskania bonusu przyznanego w momencie zawierania zakładu nie są spełnione, bonus nie zostanie udzielony. /p>

3.5. Promocja obejmuje wyłącznie na zakłady zawarte w ramach oferty Prematch oraz Live.

3.6. Promocja nie łączy się z Superofertą, Hitem Dnia, Bonusami AKO prematch, Bonusami AKO retail prematch, Fortuną na Start, pozostałymi promocjami typu Happy Hours oraz zakładem typu Bezpieczny, zakładem typu Maxikombi i zakładem typu Ekspert oraz promocjami podwyższającymi wygraną organizowanymi przez Fortunę.

3.7. Fortuna ma prawo odmówić przyjęcia lub wstrzymać przyjmowanie zakładów na jakiekolwiek zdarzenie bez podania przyczyny, jak również może pewną liczbę lub rodzaj zakładów dowolnie ograniczyć – zgodnie z postanowieniami Regulaminu zakładów wzajemnych organizowanych przez Fortuna online zakłady bukmacherskie spółka z o.o.

3.8. Do promocji nie zaliczają się zakłady zawarte na Wirtualne Sporty.

3.9. W przypadku skorzystania z opcji „Early Cash Out” bonus nie zostaje przyznany.

3.10. Promocja obejmuje jedynie zakłady zawierane za gotówkę.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie Zakładów Wzajemnych organizowanych przez „FORTUNA Online Zakłady Bukmacherskie” Sp. z o.o.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.

5.2. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w punktach przyjmowania zakładów Fortuna objętych Promocją i na stronie internetowej www.efortuna.pl.