FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

REGULAMIN OGÓLNY PROMOCJI „FARCIARZ”

REGULAMIN OGÓLNY PROMOCJI „FARCIARZ”, obowiązującej w dniu: 29.05.2023 r. w godz. 17:00 – 19:00

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki promocji, dla klientów FORTUNA online zakładybukmacherskie Sp. z o.o. prowadzonej pod nazwą „Farciarz”, zwanej dalej „Promocją”.

1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą wCieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do RejestruPrzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej„Organizatorem”.

1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność doczynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

2.2. Promocja przeznaczona jest dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierającychzakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Aby wziąć udział w Promocji należy:

3.1.1. w czasie jej obowiązywania dokonać jednorazowej wpłaty depozytu o minimalnej kwocie 30 zł za pośrednictwem strony płatności na iKoncie na stronie efortuna.pl, w tym w aplikacji mobilnej. Warunek nie zostanie spełniony w przypadku depozytów dokonanych przez przelew z własnego konta bankowego do Fortuny jako zdefiniowanego odbiorcy.

3.1.2. Przed zatwierdzeniem wpłaty należy wpisać w polu „czy masz kod promocyjny” kod promocyjny „KSW” (wielkość liter nie ma znaczenia).

3.1.3. W ciągu 12 godzin od dokonania wpłaty depozytu, o którym mowa w punkcie 3.1.1 postawić zakład z oferty prematch zawierający wyłącznie zdarzenia związane z galą KSW 83, poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną Organizatora, na kuponie AKO z minimalną stawką 30 zł brutto oraz co najmniej 4 zdarzeniami.

3.1.4. Kupon, o którym mowa w pkt. 3.1.3, musi zostać rozstrzygnięty w ciągu 144h od momentu jego postawienia.

3.1.5. W przypadku, gdy jeden lub więcej ze zdarzeń na kuponie zostanie zwróconych (rozliczonych z kursem 1.0), wówczas taki kupon nie zostanie zaliczony do Promocji.

3.1.6. Jeżeli kupon nie zakwalifikuje się do Promocji z powodów wskazanych w 3.1.5., a nie upłynął jeszcze czas wymagany na postawienie kuponu, gracz może postawić kolejny kupon uprawniający do udziału w Promocji.

3.2. Gracze, którzy spełnią powyższe warunki, a których kupon okaże się przegrany z powodu tylko jednego niepoprawnie wytypowanego zdarzenia, otrzymają bonus wartości 30 zł, w postaci punktów lojalnościowych Fortuna Klub Plus.

3.3. Bonus zostanie dopisany do iKonta gracza w ciągu 24 godzin po rozliczeniu kuponu.

3.4. Promocja nie obejmuje zakładów anulowanych, wypłaconych wcześniej (opcja „Early Cash Out”) oraz zawartych na Wirtualne Sporty, Bet On Games a także w ramach ofert Ekspert+, Hit Dnia, Super Oferta, Mistrzowski Boost, Gotowce.

3.5. Promocja nie dotyczy zakładów typu Maxikombi i „zakład bezpieczny”.

3.6. W ramach Promocji zaliczane są kupony opłacone przy użyciu punktów lojalnościowych.

3.7. Promocja nie łączy się bonusami typu „Zakład bez ryzyka”, „Dokładka” i „Farciarz”. Jeśli na koncie lub karcie lojalnościowej gracza w trakcie trwania promocji znajduje się któryś z ww. bonusów (i jest on aktywowany), to pierwszeństwo ma bonus o wyższej wartości, zaś w przypadku, jeżeli wartość bonusów jest taka sama, bonus aktywowany wcześniej.

3.8. Jeden gracz może skorzystać z Promocji tylko raz.

3.9. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

3.10. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na inną nagrodę.  

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych, Regulaminu urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet organizowanych przez „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.” oraz Regulaminu Programu Lojalnościowego Fortuna Klub Plus. W zakresie składania reklamacji zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet organizowanych przez „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.”.

4.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mającharakter wyłącznie informacyjny.

4.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl