FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat
Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie www.efortuna.pl

Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.efortuna.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika oraz urządzeniu za pomocą którego użytkownik przegląda stronę (m.in. nazwa i wersja przeglądarki, informację o tym czy Javascript są włączone czy nie, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, wersją flash playera, szybkość połączenia, adres IP urządzenia).
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Fortuny z zastrzeżeniem, do osób posiadających konto w serwisie Fortuny. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Fortuny. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Pliki Cookies stosowane w serwisie Fortuny nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
W serwisie Fortuny wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

Nazwa Cookie Data ważności Cel zapisania
__utma +2Y Google Analytics: identyfikator użytkownika
__utmb +30m Google Analytics: używany w celu określenia nowej sesji/wizyty na stronie.
__utmc Sesyjne Google Analytics: używany w celu określenia końca sesji/wizyty na stronie.
__utmz Sesyjne Google Analytics: używany w celu określenia źródła odwiedzin użytkownika.
ACE_PL +30m Używany w celu określenia do którego serwera się użytkownik zalogował
ServerID Sesyjne Używany w celu określenia do którego serwera się użytkownik zalogował
JSSESSIONID Sesyjne Gdy użytkownik otwiera stronę, zostaje z nim skojarzony unikatowy identyfikator sesji.
sports_menu_cookie +1Y Używany w celu określenia, które dyscypliny sportowe w menu dyscyplin, użytkownik miał rozwinięte.
homepage_actions_active_tab +1Y Używany w celu określenia, która część banneru graficznego wyświetlała się użytkownikowi jako ostatnia.
user_segment +1Y Używany w celu określenia, do jakiego segmentu użytkowników należy dany użytkownik, np. nowy Klient, Klient, który wykonał pierwszy krok rejestracji. Na podstawie przynależności do danego segmentu wyświetlane są inne komunikaty.
active_ticket Sesyjne Używany w celu określenia, który z 4 kuponów dostępnych na stronie jest aktualnie aktywny.
lastDisplayed Sesyjne Używany w celu określenia, który z modułów banneru LIVE był wyświetlony jako ostatni.
top_10_active_tab +1Y Używany w celu określenia, która część banneru top10 Mistrzostw jest aktywna.
popup_ticket Sesyjne Używany w celu określenia, czy użytkownik używa Kupon popup.
leader_page_seen +1d Używany w celu określenia, czy informacja popup ma się wyświetlać czy nie.
R_bonus_XXX +1Y Używany w celu określenia, czy okno popup dotyczące bonusu ma się wyświetlać czy nie (XXX to id bonusu).
A_bonus_XXX +1Y Używany w celu określenia, czy okno popup dotyczące bonusu ma się wyświetlać czy nie (XXX to id bonusu).
profile_collapsed +1Y Używany w celu określenia, czy informacje na temat stanu konta oraz stanu konta punktowego FKP, mają się wyświetlać czy nie.
t_list_settings +1Y Używany w celu zapamiętania ustawienia filtra w przeglądzie kuponów Klienta.
t_live_list_settings +1Y Używany w celu zapamiętania ustawienia filtra w przeglądzie kuponów LIVE Klienta.
gratulation_tickets +5m Używany w celu określenia, czy wyświetlenie gratulacji przy wygranym kuponie ma się wyświetlać czy nie.
combi_filter +1Y Używany w celu określenia, w jaki sposób ma się wyświetlać kupon typu Maxikombi, czy z podglądem na błędy czy kombinacje.
contactformsent +5m Używany w celu określenia, czy ma się pojawić formularz kontaktowy czy nie.
result_tab Sesyjne Używany w celu zapamiętania ostatnio wybranych wyników w przeglądzie wyników.
fortunaUserId Sesyjne Używany w celu określenia, numer id Klienta.
live_refresh Sesyjne Używany w celu określenia, czy oferta LIVE ma się automatycznie odświeżać czy nie.
cookies_disclaimer_closed +1Y Używany w celu określenia, czy informacja o zapoznaniu się z polityką plików cookies ma się wyświetlić czy nie.